HỘI TỪ THIỆN FAVAD
                       FAVAD Charity Fund

 

                   

     Trang chủ     |    Công việc từ thiện    |     Sản phẩm     |     Nhịp cầu tình thương     |     Anh    |     Pháp    |    Liên hệ   

Giới thiệu

Công việc từ thiện

Nhịp cầu tình thương

Giới thiệu Hội


*      Quá trình và hiến pháp

       Hội được thành lập ngày 25.9.04 theo điều luật 01/07/1901 của Pháp, đăng ký

       tại tòa Đô Chính Vaucluse và được đăng trên Công Báo dưới số 20040029.

      *      Mục đích và quy định của Hội :

 -    Giúp đỡ những người nghèo khổ (trẻ em, người lớn, người khuyết tật)

 -    Trợ giúp thuốc men trường hợp khẩn cấp

 -    Yểm trợ tài chánh, thực phẩm

 -    Giúp đỡ phổ thông hóa giáo dục trẻ em, xóa nạn mù chữ cho người lớn

 -    Tổ chức: giao lưu văn hóa, ngành nghề thủ công và truyền thống giữa hai

     quốc gia

 -    Hội chúng tôi được phép liên lạc phối hợp với các hội địa phương Việt Nam.

     

Trang chủ | Công việc từ thiện | Sản phẩm | Nhịp cầu tình thương | Anh | Pháp | Liên hệ

© Bản quyền 2006 Hội từ thiện Favad

Điện thọai: 04 90 21 18 45 (Pháp); 00 334 90 21 18 45 (ngoài nước Pháp)

Email: dieulinhponchant2016@gmail.com